نمایش یک نتیجه

چسب های سیلیکونی که اغلب با نام چسب آکواریوم از آنها یاد میشود. نوعی چسب جهت آببندی و درزگیری استفاده میشود.