نمایش یک نتیجه

چسب های فوری – چسب های دو جزیی همراه با اکتیواتور و فعال کننده هستند که برخی آنها را با نام چسب ام دی اف نیز می شناسند. کاربرد اصلی چسب های یک دو سه پک لرد، در نما کاری ساختمان و صنایع وابسته به سنگ و چوب است.